10. Dům s doškovou střechou

Dům č.p. 141 v obci Lopeník je jednou z posledních dochovaných tradičních usedlostí Moravských Kopanic. Objekt tvoří stavení z vepřovic a přilehlé chlévy s kůlnou. Střecha je kryta došky. 

GPS: 48,9380869N, 17,7562369E