5. Nová hora přírodní rezervace

Nová hora představuje hřebenový vrchol, který se nachází nad obcí Květná a kde vás čeká úžasný výhled jako z pohádky. Většina vrcholové části je bezlesá, pokrytá poli s rozptýlenou zelení a přírodní rezervací Nová hora, na kterou vás chceme pozvat. Rezervace je pestré území s orchidejovými loukami, pastvinami, ovocnými sady, se suchými místy i mokřady, s remízky i listnatým lesem. Na rozmanité prostředí je vázáno množství nejrůznějších druhů rostlin a živočichů, chráněných i ohrožených. Foto můžete pořídit z rozcestníku nebo z přírodní rezervace.

Nadmořská výška: 552 m. n. m.

GPS: 48.8940353N, 17.7327575E