Hradisko sv. Klimenta

Hradisko svatého Klimenta nebo hora svatého Klimenta je poutní místo, národní kulturní památka a významná archeologická lokalita. Poutní místo je hluboce spjato s velkomoravskou historií, především s Cyrilem a Metodějem. Pravděpodobně zde stával kostel a klášter. V roce 1421 byl církevní komplex vypálen husity a od 16. století je místo pusté. Dnes zde uvidíte pozůstatky valů a příkopů opevňující celé hradisko.

Nadmořská výška 461m.