4. Skalní útvar Kozel

Mohutná skalní věž vysoká 22 metrů, na délku má 18 metrů. Je tvořena pískovci a slepenci. Zvětráváním získala bizarní tvar. Kozel je přírodní památka situovaná jako izolovaný skalní útvar v přírodním parku Chřiby. Dle pověsti čerti chtěli překazit Cyrilu a Metodějovi stavbu kostela na hoře sv. Klimenta. Každý z nich nesl balvan a když je Metoděj spatřil, vztyčil proti nim svatý kříž a čerti v děsu opustili své balvany tam, kde zrovna byli. Kozel je balvan, který nesl Lucifer.  

Nadmořská výška: 475 m. n. m.

GPS: 49.0975667N, 17.2166833E