2021

Pravidla: zdolat 20 předepsaných vrcholů. Zveřejnění vrcholů 28. 3. 2021. Jízdy k vrcholům si naplánujte po svém okrese a zbývající za jeho hranicí, až dojde k povolení pohybu i napříč okresy. Prosíme dodržujte a respektujte platné vládní nařízení.

Časové období: 1. 4. až 30. 11. 2021. Fotografie zaslat nejpozději do 5. 12. 2021.

Tři kategorie: hlavní, pěší a junior