20. Keltské hradiště Oberský vrch

Hradiště položené na hřebeni bylo ze západu a východu chráněno strmým svahem. Na severní straně jsou patrné už jen pozůstatky valu a dvou příkopů, na jižní pak jen valu. Podle železných nálezů se usuzuje, že zde pobývali lidé púchovské kultury pozdní doby laténské (mladší doba železná).

GPS: 49,1391858N, 17,7238142E