17. Střílecký hrad vyhlídka

Památkově chráněný areál s pozůstatky raně gotického hradu, který byl zbudován v druhé polovině 13. století. Dnes se z hradního komplexu dochovaly relikty kamenných zdí s patrnými terénními nerovnostmi.

Nadmořská výška: 525 m. n. m.

GPS: 49.1333219N, 17.2277661E