2020

Motto: "Z pohádky do pohádky aneb čert nikdy nespí"

Pravidla: zdolat 21 předepsaných vrcholů. Zveřejnění vrcholů 27. 3. 2020 při příležitosti vyhodnocení VKZ za ročník 2019.

Časové období: 1. 4. až 30. 11. 2020. Fotografie zaslat nejpozději do 5. 12. 2020

Tři kategorie: hlavní, pěší a junior

Výzva I: Sochy v přírodě u Hoštětína

Výzva II: Nejvtipnější pohádková fotografie (fantazii se meze nekladou - můžete být vodníkem, čertem, princeznou...?)

Výzva III: kdo vyjmenuje nejvíce čertovských postav a z jaké pohádky jsou?