Výzva 2020

Na vyhlídkách, u studánek, na místech, které jsou opředena místními pověstmi, byla umístěna díla, která podtrhávají typickou tvář Bílých Karpat - mozaiku polí, zahrad, sadů, luk a listnatých lesů, připomínají historii kraje. Čeká na vás 15 dřevěných soch, které jsou převážně ze dřeva a propojeny stezkou. Jsou rozmístěny na katastrech obcí Hostětína, Pitína, Šanova a Rokytnice. K nejbližším to máte pár metrů, k nejvzdálenějším téměř 10 km. Sochy v krajině vznikly při česko-slovenském sochařském sympoziu v létě roku 2002, pojatém jako setkání umělců z obou stran nedaleké hranice.

22. března 2010 navštívil také Hostětín korunní princ Velké Británie, Charles. Při své návštěvě se seznámil s projekty šetrnými k životnímu prostředí a prohlédl si přehlídku tradičních bělokarpatských výrobků. Diskutoval se zástupci obce, Ekologického institutu Veronica a dalších neziskových organizací, které se na projektech podíleli, byl vřele přijat Hostětínskými obyvateli. 

Sochy, které vás provedou kolem Hoštětína, jsou:

1. U kořenové čistírny vás čeká VODNÍK, který si lapil svoji vodní ženu, (je součástí hlavní cyklo kategorie),

2. Socha ADAM A EVA je zároveň bránou do přírody a oknem do ráje, ať už do něj nahlížíte z jedné nebo druhé strany. Bránou se prochází, nebo se v ní odpočívá na dvou hladce opracovaných zhlavcích z dubu, na nichž jako zkamenělina zůstal obtisk dvou lidí, Adama a Evy, 

3. Kronikářské záznamy ze středověku často vypráví o nájezdech Bočkajovců, Tatarů, Turků a Kuruců, kteří tu krutým způsobem rabovali. Právě při jednom z nájezdů Turci vypálili celou obec, zabili jedenáct lidí a odehnali na více než pět set ovcí. Tyto události byly inspirací pro tvůrce sochy PASTÝŘ, 

4. Nedaleké OBJETÍ a splynutí dvou osob naznačuje souznění lidí s okolní krajinou, 

5. Sochy SKŘÍTKŮ vznikly z myšlenky, že v každém lese žijí bytosti, které se o něj starají a ochraňují ho,

6. Socha PRAMEN v lese u studánky jakoby "prosí" o dostatek čisté vody. Té není v bělokarpatském flyši nikdy dost, protože na nepropustných vrstvičkách jílovců, které se střídají s propustnými vrstvami pískovců, voda nemá možnost hlouběji zasáknout do podloží a rychle tak odtéká,

7. Trojrozměrná POHLEDNICE má své louky a má své nebe, které je s nimi pevně spojeno díky všudypřítomným lesům,

8. LETECKÉ SRDCE v Šanově je jako jediné ze soch z kamene. Je pomníčkem jedenácti amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty,

9. KVĚT, který nevadne. To je jeho předností. Při dalším srovnání s rostlinami zjistíte, jak je skutečná příroda okolo nás nádherná. Snad to v nás probudí potřebu ji chránit a uchovávat, protože nemůžeme vytvořit nic krásnějšího,

10. Aby byl výčet soch úplný, můžete zde najít ještě STRÁŽCE hlídajícího v lese nad Hostětínem,

11. JAHODISKA na místě luk mezi sady směrem na Pitín, kde dříve rostly jahody, 

12. KOČKY s tajemným pohádkovým příběhem, 

13. KRÁVU nad Pitínem připomínající klid pasoucích se stád,

14. SOVU s nočním pohledem na hvězdy a lidská obydlí,

15. a nejvzdálenější sochu na státní hranici nad osadou Kochavec s názvem SEVER-JIH-VÝCHOD-ZÁPAD.

Zapojte se do výzvy a získejte titul Sochař roku 2020. Místa můžete navštívit sami nebo s rodinou, na kole nebo pěšky, kombinace je také možná. Tým VKZ vám přeje hezký zážitek.


1. VODNÍK
2. ADAM A EVA
3. PASTÝŘ
4. OBJETÍ
5. SKŘÍTCI
6. PRAMEN
7. POHLEDNICE
8. LETECKÉ SRDCE
9. KVĚT
10. STRÁŽCE
11. JAHODISKA
12. KOČKY
13. KRÁVA
14. SOVA
15. SEVER-JIH-VÝCHOD-ZÁPAD