Podstatou akce je zdolat v období od 1. dubna do 30. listopadu všechny předepsané místa (nejčastěji 20), na každém pořídit fotodokumentaci a celý komplet fotografií odeslat na email: info@vkz-bike.cz. Vrcholy můžete zdolat na kole nebo pěšky (kombinace obou je také možná). Do emailu připište své jméno, bydliště a věk. Akce není soutěží, účelem je motivovat veřejnost ke sportu a lásce k přírodě.

Vrchařskou korunu získá každý, kdo zdolání prokáže pořízením a zasláním vlastních fotografií. O pořadí rozhoduje datum a čas zaslaných fotografií na emailovou adresu organizátora. Jak a kudy se na tato místa dostanete, je jen na Vás. Fotografie, prosím, zasílejte ve zmenšeném formátu tak, aby se vlezly do jednoho emailu.

Zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení, propagace akce a s jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách. Každý držitel VKZ obdrží certifikát.

Kategorie:

1. Hlavní - hlavní kategorie se účastní bikeři a turisté, kterým je více jak 15 let, horní věková hranice není omezena.

2. Junior - kategorie Junior se mohou účastnit děti do 15 let. Podmínkou získání titulu držitele Junior je zdolání 7 libovolných vrcholů (na kole nebo pěšky) zařazených do VKZ v daném roce.