Finanční příspěvky a dary

09.02.2018

Abychom mohli aktivity dále posouvat a rozšiřovat, setkávat se a mít také nějakou tu korunu na odměny, potřebujeme finanční prostředky. Ty se snažíme získávat od sponzorů, z dotací, ale i od individuálních dárců. Od letošního roku nás můžete také podpořit jakoukoliv částkou zaslanou na účet spolku - 2801365113/2010. 

Za darované peníze velmi děkujeme