Šestý měsíc...

05.10.2018

V pořadí šestým měsícem trvání VKZ bylo září. Počasí lákalo jak na kolo, tak k turistice. Výzvu dokončilo dalších 9 účastníků. Z toho 3 děti, z čehož máme upřímnou radost.